<div align="center"> <h1>Federacja Oceanii</h1> <h3>Wirtualne państwo Oceanii. Republika federacyjna</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.rmn.dbv.pl/news.php" rel="nofollow">http://www.rmn.dbv.pl/news.php</a></p> </div>